Retourkosten

De verzendkosten komen bij retourneren voor eigen rekening. Mocht je vragen hebben over het retourneren, kijk dan op onze FAQ pagina of neem contact op met onze klantenservice

Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 30 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 30 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Voor het beoordelen van verbruiksartikelen (zoals shampoo, gel, etc.) is het niet nodig om de verpakking te openen en/of het product te gebruiken. Na opening en/of gebruik zijn producten niet meer in verkoopbare staat waardoor de waardevermindering 100% is.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten, en in ieder geval niet later dan 14 kalender dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 30 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 30 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.

Ons retouradres:

ProBeauty
Plantsoenstraat 1B
7001AA DOETINCHEM
Nederland

Neem voor meer informatie of wanneer u nog vragen heeft contact op met onze klantenservice.

Telefoonnummer: 0316 - 53 15 01 
E-mailadres: klantenservice@probeauty.nl 

ProBeauty kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor zendingen die niet bij probeauty.nl aankomen. Overweeg dus of u uw zending aangetekend en/of verzekerd wilt versturen. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Gebruik de verpakking van het artikel nooit als retourverpakking.

U kunt ook gebruikmaken van het Europees modelformulier voor herroeping om aan ons kenbaar te maken dat u van de aankoop afziet. Gebruik van dit formulier is echter niet verplicht

Download hier het modelformulier voor herroeping