U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. Verbruiksgoederen die geopend zijn mogen niet retour gestuurd worden.

Voor het beoordelen van verbruiksartikelen (zoals shampoo, gel, etc.) is het niet nodig om de verpakking te openen en/of het product te gebruiken. Na opening en/of gebruik zijn producten niet meer in verkoopbare staat waardoor de waardevermindering 100% is.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten, en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.

Ons retouradres

ProBeauty
Informaticaweg 5-A
7007 CP  DOETINCHEM
Nederland

Telefoonnummer: 0316 - 53 15 01 
E-mailadres: info@probeauty.nl 

ProBeauty kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor zendingen die niet bij probeauty.nl aankomen. Overweeg dus of u uw zending aangetekend en verzekerd wilt versturen. Zorg ook dat u de zending voldoende frankeert, omdat we deze anders niet kunnen aannemen.

Neem voor meer informatie of wanneer u nog vragen heeft contact op met onze klantenservice.